Metoda instalacji
wdmuchiwanie celulozy, wełny i styropianu

Staramy się w codziennej pracy wykorzystywać najnowsze metody i strategie działania, pragnąc tym samym zapewnić Państwu zarówno skuteczność naszych izolacji, jak również ich pełne bezpieczeństwo dla budynku. Wdmuchiwanie celulozy jest właśnie takim działaniem, które ułatwia nam podniesienie standardu izolacyjnego budynku. Jednak nie opiera się ono jedynie na wykorzystywaniu wełny celulozowej.

Również wdmuchiwanie styropianu staje się metodą skutecznego i błyskawicznego wypełnienia konstrukcji budynku materiałem izolacyjnym. Jego lekkość oraz doskonały sposób rozprowadzenia sprawia, że jest on w stanie zabezpieczyć zarówno podłogi, ściany, jak i stropy.

Pragniemy także zapewnić, iż wszystkie, wykorzystywane przez nas materiały, są w pełni ekologiczne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

Wdmuchiwanie w podłogi na legarach
Wdmuchiwanie w ściany zewnętrzne
Wdmuchiwanie w przestrzenie stropowe
Wdmuchiwanie w ścianki działowe
Wdmuchiwanie w skosy połaci dachowych
Nadmuchiwanie w przestrzeń stropodachu