Charakterystyka wełny celulozowej

Współczynnik przewodzenia ciepła λ materiał suchy 0,039-0,042 W/m.K
Natrysk ze spoiwem 0,042 W/m. K
Właściwa pojemność cieplna Cd 1920 J/kg.K
Opór cieplny przy grubości 10 cm (orientacyjnie) R 2,564 m2.K/W
Opór cieplny przy grubości 20 cm (orientacyjnie) R 5,1 m2.K/W
Współczynnik przenikania ciepła przy grubości 20 cm (orientacyjnie) U 0,2 W/m2.K
Współczynnik oporu dyfuzyjnego (ogólnie) 1,1-3
Gęstość objętościowa: – wolny nadmuch na powierzchnię poziomą 30–55 kg/m3
– napełnianie objętościowe 30–65 kg/m3
– natrysk ze spoiwem 40–90 kg/m3
Średnia nasiąkliwość względna przy temperaturze 21 stopni oraz wilgotności 80−90% Około 15% masy
Osiadanie − wolny nadmuch na powierzchnię poziomą 10−15% w zależności od grubości
Napełnianie objętościowe 0 %
Reakcja na ogień: – materiał suchy klasa reakcji B–s1
– nástrik ze spoiwem klasa reakcji B–s1, d0
Skapywanie materiału z podsufitek i sufitów (natrysk ze spoiwem) Nie zachodzi
Stopień rozprzestrzeniania się ognia Nie zachodzi rozprzestrzenianie się ognia